Gjesteblogg: Sjakkturnering i regi av elevrådet på Hedemarken friskole

På Hedemarken friskole har vi i flere år arrangert sjakkturnering for mellom- og ungdomstrinnet i regi av elevrådet. Etter at noen lærere var på kurs med SkoleSjakken i fjor vår, har vi fått både utstyr og inspirasjon til flere sjakkbegivenheter og en ny turneringsvariant.

I høst hadde vi besøk av Yonne Tangelder, prosjektmedarbeider i SkoleSjakken, som ga en flott introduksjon til sjakk for alle elevene fra 5.-10. trinn. Gymsalen var satt opp med bord og sjakkbrett og elevene var inndelt i puljer, slik at alle fikk en dobbelttime ved sjakkbrettet. Vi har for øvrig hatt lite planlagt sjakkundervisning dette skoleåret, men har brukt idéer fra Sjakkpermen i enkelte skoletimer.

bIMG_585302

dIMG_585804

Tradisjonen tro avholdt vi sjakkturneringen i regi av elevrådet denne våren. Cirka en sjettedel av elevene på mellom- og ungdomstrinnet deltok. Vi fulgte et tips nevnt i et av SkoleSjakkens nyhetsbrev. Deltakerne fikk utdelt spillerkort. I første runde møtte de motstandere på samme alder som seg selv. Utover i turneringen møtte de motstandere som hadde omtrent like mange poeng totalt. To elever i 9. klasse var med som dommere. Gjennom seks storefriminutt var naturfagrommet arena for konsentrert sjakkspilling. Til slutt var deltakerne samlet til premieutdeling med diplom til alle og pokal til skolens sjakkmester. En 6. klassing gikk til slutt av med seieren!

Sjakk_KM18-2-1024x768

gIMG_601707

fIMG_601506

For øvrig har vi deltatt med skolelag både i kretsmesterskap og skolesjakk-NM. I forkant av NM hadde elevene noe trening i friminutt på skolen, samt noen treningsøkter på fritiden med elever fra Børstad ungdomsskole.

Med sjakkglad hilsen

Terje Haldorsen, kontaktperson for SkoleSjakken ved Hedemarken friskole

Gjesteblogg: Skolesjakken har gjort sitt inntog på Jakobsli skole i Trondheim

Jakobsli 2Etter å ha sendt to SFO-ansatte av gårde på kurs, kunne Jakobsli skole – med hjelp fra Skolesjakkens startpakke bestående av 15 brett og brikker, lærermanualer, artige bøker om Sjakkma Gandhi, kortstokker med oppgaver, samt en flott plakat – sette igang med sjakktilbudet på skolens SFO. Etter elevenes respons å dømme har oppstarten vært en suksess!

Allerede ved første “sjakkdag” for et par uker siden var det 14 ivrige SFO’ere som møtte opp, og tallet har steget siden. Med entusiasmen fra de to SFO-ansatte vil dette tallet helt sikkert stige ytterligere i tiden som kommer!

Våre kursdeltakere lærte mye på kurs, og de har allerede benyttet seg av flere av spillvariantene de lærte seg på kurset, som “Førstemann over”, “Rot i rekkene” og “Springeren spiser”. Dette har vært aktiviteter som kan være lettere å gripe over for elevene, i stedet for å starte rett på vanlige sjakkpartier med alle brikkene. Gjennom spillvariantene får de færre brikker å konsentrere seg om, og det er lettere å føle at man har litt kontroll. Stemningen har vært meget god, og elevene synes å ha hatt stor sans for denne typen tilnærming til innlæringen av sjakkspillets mange grublerier!

Også skolens rektor er fra seg av begeistring:

– Jeg syns det er positivt at elevene lærer seg å spille sjakk, og at dette kan inkluderes i skolen – for å oppleve glede og mestring – og samtidig nå læreplanmål. At dette også kan inkluderes i SFO, som er elevenes fritid, mener jeg er et godt tilbud. For de som ønsker å spille mer sjakk enn de kan få med seg på skole og SFO, kan kanskje en sjakklubb ha mer å tilby disse barna!

Fremover har våre inspirerte og inspirerende SFO-ansatte planlagt å arrangere en skoleturnering, og da vil sannsynligvis enda flere dukke opp på sjakken fremover. I tillegg håper man på å kunne arrangere noen skolematcher mot andre skoler i byen, og da vil kanskje noen av de andre skolene på Skolesjakkens kurs være aktuelle og interesserte.

Sjakkinteressen er for alvor vekket ved Jakobsli skole, og vi venter i spenning på fortsettelsen!

Medansvarlig for skolens sjakktilbud, Joachim Berg-Jensen

101!

SkoleSjakken ble lansert 2. november på Naustdal barne- og ungdomsskule. Etter lanseringen har fylkene Rogaland og Sogn og Fjordane i første runden fått tilbud om deltakelse i prosjektet. Interessen har vært over all forventning, og vi er glade over å ha nådd ut til 101 skoler i Sogn og Fjordane og Rogaland!

På bakgrunn av lokalt initiativ ble i tillegg skoler i Groruddalen invitert til å bli med fra starten. Dette gjør at det totalt er 121 deltagende skoler på prosjektet så langt.

 

Sjakklærerkurs

Vi sparket i gang det hele med et fullbooket sjakklærerkurs i Oslo 30. november, fulgt av enda ti vellykkede kurs i Rogaland og Sogn og Fjordane til 175 ferske sjakklærere. Vi har blitt møtt mye engasjement og entusiasme på kursene, og det er gode utsikter til mye bra sjakkaktivitet fremover.

kurs Oslo
Sjakklærerkurs Oslo 30. november
kurs Sogndal
Sjakklærerkurs i Sogndalsfjøra 2. desember
kurs Stavanger
Sjakklærerkurs i Stavanger 4. desember
kurs Førde
Sjakklærerkurs i Førde 12. januar

Vi gleder oss til at skoler i Hordaland, Nordland, Troms og Finnmark kommer i gang med SkoleSjakken til høsten.