Bli med i SkoleSjakken!

SkoleSjakken er et nasjonalt prosjekt som tilbyr alle landets grunnskoler oppstart eller videreutvikling av pedagogisk sjakk. Tilbudet er gratis for skolene.