SkoleSjakkens online sjakklærerkurs er under videreutvikling. Meld din interesse for kurs ved å fylle ut og sende inn følgende skjema: