• Denne studien fra Alabama konkluderer med at sjakk forbedret prøveresultater og gleden av å komme på skolen, mer forbedring i lavere klasser. Lærere som lærte bort sjakk ble også mer engasjerte i jobben. 
  • Denne studien fra New Mexico viser at elever med sjakk I skolen hadde forbedrede matematikk og leseresultater. Interessant her var at 7% bedre i matematikk var lite i forhold til forbedringen på 28% bedre hvis barnet i tillegg hadde begynt å spille turneringer i sjakk.