Når kan min skole bli med i SkoleSjakken?

SkoleSjakkens sjakklærerkurs avholdes rundt omkring i landet med varierende mellomrom. Sted og dato tilpasses etter ønsker/oppslutning – ta kontakt hvis oppsatte kursdager ikke passer.

5. klasser og 9. klasser har eget tilbud, se www.sjakk5ern.no og www.sjakk9ern.no

Hva er betingelsene og forpliktelsene ved deltagelse i SkoleSjakken?

Det er kostnadsfritt for skoler å delta i SkoleSjakken. Påmelding, deltagelse på sjakklærerkurs og avtaleinngåelse (kontaktavtale) er det som kreves for at skolen blir deltagende.

Egne betingelser gjelder for Sjakk5ern og Sjakk9ern, se www.sjakk5ern.no og www.sjakk9ern.no

Hvilke av skolens elever skal tilbys sjakk?

Skolen står fritt til å velge om det skal tilbys sjakkaktivitet til et utvalg av skolens elever eller samtlige elever. En mulighet er å rullere tilbudet mellom ulike alderstrinn eller grupper. SkoleSjakken kan praktiseres i skolen og i SFO/AKS.

Når på dagen skal skolen ha sjakkaktivitet?

Det er opp til skolen og de aktuelle sjakklærerne (les: skolens representanter som har deltatt på sjakklærerkurs) å finne tilpassede løsninger for sjakkaktivitet. En rekke gode alternativer finnes: sjakk integrert i undervisningen (f.eks. matematikkundervisning), sjakk som valgfag, sjakk i storefri, sjakk på SFO/AKS, sjakk parallelt med SFO/AKS, sjakk direkte etter SFO/AKS eller sjakk i skolens lokaler senere på ettermiddagen/kvelden. Kombinasjoner av disse løsningene kan ofte være det optimale.

Hva slags opplæringsmateriell brukes i SkoleSjakken?

I ressursbanken finnes blant annet instruksjonpermer (med ferdige leksjoner, oppgaver, diplomer osv), samt filmbasert opplæring og øvrige lærefilmer.

Når får skolen startpakken med sjakkmateriell?

Skolen får startpakken med sjakkmateriell etter gjennomført sjakklærerkurs og utfylt sjakklederavtale. Startpakken deles ut på kursdagen eller sendes som postpakke like i etterkant av kursdagen.

Hva er sjakklærerkurs?

SkoleSjakkens sjakklærerkurs er et dagskurs med kursholder fra Norges Sjakkforbund. Kursets formål er å motivere og skolere deltagerne til rollen som sjakklærer. Deltagere er som oftest skolens medarbeidere, men kan også være foreldre eller andre personer tilknyttet skolen. Det kreves ingen forkunnskaper i sjakk.

SkoleSjakkens kurs 2 og 3 er oppfølgingskurs, deltagelse på disse krever at skolen tidligere har vært representert på lavere kurstrinn.

Når og hvor avholdes det sjakklærerkurs?

Se kursoversikt.

Hvem kan bli sjakklærere?

Alle personer tilknyttet skolen (medarbeidere, foreldre eller andre) som ønsker å organisere sjakkaktivitet for barn og unge, kan bli sjakklærere ved å delta på SkoleSjakkens sjakklærerkurs. Det kreves ikke forkunnskaper i sjakk. Etter kurset vil det være enkelt å innføre sjakkaktivitet på skolen.

Hva er et SkoleSjakklag (SSL)?

Et skolesjakklag er et lokallag under Ungdommens Sjakkforbund (USF), forbeholdt skoler som deltar i SkoleSjakken. Medlemmer i SSL får, i likhet med øvrige medlemmer i USF, fulle rettigheter til deltagelse i USFs arrangementer, samt tilsendt medlemsbladet Førsteraden seks ganger i året. SSL har den fordelen at medlemskap koster kun kroner 50,- i oppstartsåret og deretter kroner 90,-  SSL med minimum fem betalende medlemmer, mottar oppstartstøtte i oppstartsåret (kroner 5000,-) og driftstøtte for videre år (som var kroner 4000,-), samt er berettiget til å søke om prosjektstøtte utover dette. Stiftelsesprotokoll for skolesjakklag ligger i Ressursbanken. Merk at SSL er en helt valgfri mulighet..