Gjesteblogg: Sjakk på Blindheim barneskole

Gøy og lærerikt med sjakk på Blindheim barneskole i Ålesund

I august dro fire spente lærere fra 5.-7.trinn på sjakklærerkurs i regi av SkoleSjakken. Det var en kjekk og innholdsrik dag. Lærerne kom tilbake til skolen, klare til å engasjere elevene med sjakkspill.

Det ble arrangerte både enkelttimer med sjakk, og hele sjakkdager ute på trinna, og vi opplevde en stor glede blant våre elever.

NRK på besøk!

Så kom tiden for skolens første skolesjakkturnering. Den ble avholdt i foajeen på skolen i langfri to dager i uken, og alle elever fra 5.-7.trinn var velkommen til å delta. Av våre 240 elever var det 120 elever som meldte seg på. Reglene ble gjennomgått med elevene, og vi hadde en fantastisk stillhet og konsentrasjon under hele turneringsspillet. I første runde møtte elevene bare andre elever fra trinnet, men i de videre rundene var kampene på tvers av trinn. Vi valgte å kjøre utslagsmetoden, og ikke puljespill siden vi hadde så mange elever med. Hver dag hadde vi tjue kamper. Hver kamp varte i maksimalt 20 minutt, og dersom det ikke var kåret en vinner etter endt tid, ble brikkenes verdi utslagsgivende for hvem som gikk videre.

Under semifinalen hadde vi besøk fra NRK Møre og Romsdal. Kjekt! Finale og bronsefinale ble spilt i amfiet med hele storskolen som publikum.  

Spenning og konsentrasjon

1.plassen gikk til ei jente på 5.trinn, 2.plassen gikk til en 6.klassing, 3.plassen til en 5.klassing og 4.plassen til en 7.klassing. Premiene var godteri, og i tillegg fikk vinneren en sjakk-pokal. Turneringen var en stor suksess som blir gjentatt om kun kort tid 🙂 Vi har også avtalt med en annen skole i Ålesund om at vi skal ha en liten turnering på tvers av de to skolene over nyttår. Kort oppsummert: Sjakk i skolen er gøy og lærerikt!

Sjakklærer Kristin Annett Rygg Berge

Mestring og belønning

Stockholm ECU101 og ECU102

Fredag 25/10 reiste jeg fra Molde til Stockholm for å få faglig påfyll som sjakkspiller, sjakkinstruktør og kursholder for SkoleSjakken. Sjakkinstruktører skal nå bli sertifisert gjennom European Chess Union, ECU, og jeg har meldt meg på to av kursene; ECU 101 School Teacher Training Course og ECU 102 Teaching Mathematics Through Chess. Formålet med turen er videreutvikling av kurs vi holder for lærere i Norge gjennom prosjektet SkoleSjakken og utvikling av tilhørende ressursbank. I tillegg har jeg avtalt med rektor ved Sekken Oppvekstsenter i Molde at jeg skal bruke sjakk som pedagogisk verktøy i matematikkundervisningen der. Jeg ønsker også faglig påfyll og mer struktur rundt undervisningen av barn i klubben jeg driver, Molde Sjakklubb. Flere mål og skyhøye forventninger altså. Ikke ubegrunnet, kursholder er svensken Jesper Hall, Internasjonal mester i sjakk (IM), FIDE Senior Trainer, sjakkbokforfatter, riksinstruktör i Sveriges Schackforbund og leder av ECU Education med det ambisiøse oppdraget å utvikle sjakk til et pedagogisk verktøy i hele Europa. På ECU 102 er ungarske Rita Atkins kursets foreleser, internasjonal mester i sjakk (WIM) og matematiker, bosatt og jobber i Cambridge, England.

Jeg ankommer Arlanda fredag kveld, været er dårlig, det regner og det er mørkt. Erik ved sjakkontoret i Oslo har gitt meg adressen til hotellet jeg skal bo på, og en globetrotter som meg, som nå tydeligvis har bodd for lenge i en norsk småby på Vestlandet, roter noe voldsomt i folkevrimmelen med busser og baner og trafikk. Etter to timer for mye ankommer jeg hotellet, Kronohäktet på Långholmen, Stockholms fengsel, frem til 1975. Skepsisen er tilstede, jeg kan tydelig se for meg Erik, mister Sjakk & Samfunn, sitte og knegge fornøyd av dette valget. Vi skal i løpet av 2020 rulle ut sjakk ved alle landets fengsler og Erik tenkte trolig at å plassere meg på en celle var en passende start på prosjektet. Jeg drar direkte til toalettet. Etter mange års erfaring fra bransjen har jeg erfart følgende, er toalettet bra er sannsynligvis både kjøkken og hotellet bra. Rent og pent, friske blomster og mykt papir. Godkjent Erik.

Lørdag morgen står jeg opp i god tid for å dra til Uppsala, jeg har alle de riktige appene og kommer meg til Stockholm Centralstasjon for å ta toget, 45 minutters tur nordover, tog 40, spor 3, full kontroll. Setter meg på toget og leser litt. Jeg sjekker google map etter en stund, avstanden har økt! Ok, et tog går altså i to retninger. Av toget, over på andre siden, vente, ringe Jesper Hall. Nordmannen blir 15 minutter forsinket.

ECU 101 School Teacher Training Course. «I dagens samfunn må vi etablere et rom for konsentrasjon!» messer Jesper Hall, på svensk, kurset er internasjonalt, men det er bare svensker og en nordamnn med så man tar sjansen på å holde det på svensk. Deltakerne er en variert gruppe. Unge, voksne, eldre, lærere, sjakkspillere, damer, menn, til og med generalsekretæren i svensk sjakk, Fredrik Lindgren, deltar. En diversert gruppe med samme mål, lære mer om sjakk som pedagogisk verktøy. «Alle kan bli sjakklærere, det handler om å fange barna! Gjøre det underholdende» fortsetter Jesper. Jeg har lang erfaring som sjakklærer og erfaring i å undervise lærere som vil bli sjakklærere, men her kommer det ene nye gullkornet etter det andre om fordelene ved å bruke sjakk og hvilke metoder som fungerer. Vi lærer og prøver haugevis av øvelser i hvordan sjakk kan brukes som pedagogisk verktøy ved skolen, og også for å trene opp rene sjakklige ferdigheter. Kurset er innholdsrikt, morsomt og motiverende. SMART-method, minigames, sjakktenkning, hvordan planlegge undervisningen, hvordan bygge opp en leksjon og innsikt i nyere forskning. Fysisk aktivitet, musikk og sjakk er, som vi har mistenkt, svært gunstig for hjernen. Etter to dager er diplom i boks og hodet fult av ideer som skal tilbake til Norge og våre prosjekter. Lærere bør snarest melde seg på kurs 2 og kurs 3 gjennom SkoleSjakken slik at vi kan få overført kunnskapen til dere ivrige sjakklærere.

ECU 102 Teaching Mathematics Through Chess. Mandag ankommer jeg neste kurssted, Essingeskolen i Stockholm. Hovedsakelig lærere deltar her, hele 8 stykker fra skolen kurset holdes på. Rita Atkins er vår dyktige formidler av temaet. Hun holder kurset for første gang utenfor England og jeg er spent på innholdet. Jeg har egentlig vært skeptisk til fokus på bindingen sjakk og matematikk, fordi den bygger opp under stereotypen om at sjakk kun er å regne trekk og varianter. Men her vises på en overbevisende måte hvordan brettet og brikkene kan brukes til å lære bort matematikk på samtlige av matematikkens områder, og for alle aldre på ulike nivåer. En åpenbaring, og jeg gleder meg til å ta fatt på dette allerede på onsdag ved skolen jeg jobber. Metodene er enkle, øvelsene morsomme og overgangene fra konkret til abstrakt tenkning kan neppe gjøres bedre. Eksamen her er mer krevende enn ved forrige kurs, særlig for meg som har sjakken nærmere enn matematikken. Jeg består, og jeg er nå ECU Chess and Mathematics Teacher nummer 38 i Europa. Været i Stockholm er blitt fint, sola skinner, himmelen er blå og jeg skal fly hjem til Norge og hjelpe til med og heve nivået på kursene, matematikkundervisningen og sjakkundervisningen i hjemlandet.

Tor Wetle Hoem, 29.10.19, Stockholm

Jesper Hall og Rita Atkins
Jesper Hall med fornøyd deltaker, Tor Wetle Hoem

Ny høst for SkoleSjakken

 

Mer av det samme og mye nytt!

SkoleSjakken fortsetter med full styrke i det nyfødte skoleåret. Mange nye sjakklærerkurs er lagt til i kursoversikten, www.skolesjakken.no/om/kursoversikt/ – flere vil bli lagt til i den nærmeste tiden. Ta gjerne kontakt med oss hvis ønske om kurs bestemte steder og dager. Innenfor tilgjengelige ressurser/kapasitet, avholder vi kurs alle steder i landet hvor minimum 6-10 deltagere fra minimum tre skoler blir med (tallene er ikke helt absolutte – vi justerer etter geografi, ressurser etc.).

Sjakk5ern til hele landet

Sjakk5ern brettes videre ut og blir nå et tilbud til femteklasser i hele landet! I tillegg jobber vi med flere utvidelser, blant annet Sjakk9ern og en felles landsfinale. Nærmere informasjon/tilbud kommer ut i september.

Bemanning

Vi har gjort rokeringer i prosjektstaben. Undertegnede har tatt over som prosjektleder for SkoleSjakken inkludert tilhørende prosjekter, som Sjakk5ern. Erik Grindbakken har gått delvis over i det nystartede prosjektet Sjakk & Samfunn (og jobber nå 50% for hvert av prosjektene), vår nye medarbeider Tine Skjelstad jobber også overlappende for begge prosjektene.

I tillegg har vi fornyelser i kurslederstaben, og kurslederne våre vil snart presenteres på www.skolesjakken.no

Følg med og ta gjerne kontakt!

Mye spennende er på gang og vi gleder oss til å presentere mer av tilbudet fremover. Nettsidene våre vil oppdateres en god del fremover – følg med her og i kommende nyhetsbrev.

Spørsmål, ris, ros eller andre tilbakemeldinger? Skriv gjerne til post@skolesjakken.no eller ring oss på telefon 21 60 81 21 (Tine og Erik) eller 94 82 22 86 (Jorunn).

Utesjakk ved Loar skule

Sjakk har blitt ein populær aktivitet ved Loar skule dei siste par åra.

Ein av lærarane var på kurs med Skolesjakken hausten 2017,

og skulen fekk då eit klassesett med sjakkspel til innebruk.

 

Dei fleste klassane og SFO har teke i bruk sjakk som del av opplegga sine i undervisning og fritid.

Mange elevar har blitt ivrige og har også spela sjakk i friminutt.

Elevrådet vart tidleg interessert og ynskte å få til storsjakk ute.

Til det trong vi store brikker og stort brett.

Vi vurderte å få laga brikker, men fann ut at det greiast ville vera å kjøpe ferdige brikker, sjølv om dei kosta nokre tusen kroner.

 

Å få til stort sjakkbrett var greitt nok, fordi det alt var ein roleg krok i skulegarden med kvadratiske heller.  Dei kunne målast kvite og svarte.

Foreldra ved FAU støtta positivt opp og kosta både måling og sjakkbrikker. Brikkene kom i haust, men vinteren kom før vi fekk måla storbrettet ute.

7.klasse var ivrige og fekk måla både grunning, kvitt og svart tidleg i vår.

 

I mai vart det høgtidleg opning av utesjakken med lokale media til stades.

Sidan opninga har sjakkroken blitt flittig brukt heilt fram til sommarferien starta. Vi reknar med at den gode aktiviteten held fram etter sommaren.

Vi er takknemleg for det gode samarbeidet som har gjort dette mogleg, alt frå Skolesjakken  og FAU med utstyr og økonomi, til elevrådet og 7.klasse for iver og praktisk arbeid.

 

Kristbjørn Rossehaug,

Inspektør/elevrådskontakt

Sjakk som miljøskaper

Trygge og varme ungdomsskoler
Som en del av Oslo kommune sin satsing på trygge og varme ungdomsskoler ble prosjektet U22 iverksatt august 2018.  U22 er en fireårig satsing på ungdomstrinnet. Målet med prosjektet er å skape trygge, varme og inkluderende læringsmiljø, øke grunnskolepoengene, øke motivasjonen for elevene, redusere mobbing og fravær. Continue reading “Sjakk som miljøskaper”

SkoleSjakkens spørreundersøkelse 2019

Stor sjakkaktivitet på deltagerskolene
Mange har allerede svart på spørreundersøkelsen vi sendt ut til skolens sjakkleder i slutten av mai, og selv om det enda ikke er for sent å besvare undersøkelsen er det spennende å titte på tendensene i svarene som har kommet inn.

 

Av svarene vi foreløpig har fått inn er det tydelig at det har blitt etablert mye god sjakkaktivitet rundt omkring på skolene som er med i prosjektet. På over 75% av skolene som har svart har det blitt etablert organisert sjakkaktivitet og i tillegg er 13,64% i planleggingsfasen.

 

Mer sjakk i skoletiden
Vi kan se en viss nedgang i sjakkaktivitet på SFO/AKS, men til gjengjeld er det stadig flere skoler som klarer å finne plass til sjakk i løpet av skoledagen. 65,91% har sjakktilbud i storefri, 26,14% har sjakk som en del av matematikkundervisningen og 36,36% har funnet plass til sjakk i andre undervisningstimer.

 

Når det gjelder kjønnsforskjeller så kunne 38,64% fortelle at sjakk er omtrent like populært blant jenter og gutter. Blant skolene som kunne fortelle om kjønnsforskjeller kom det imidlertid frem at sjakk fremdeles er mer populært blant gutter enn jenter. Kun på 1 av skolene kunne det rapporteres om større interesse blant jenter enn gutter, mens 54 skoler har svart at det er større interesse for sjakk blant guttene.

 

Det er gledelig å se at det store flertallet kan fortelle om økt sjakkaktivitet som en følge av å være med i SkoleSjakken. Samtidig har vi fått mange gode tilbakemeldinger på hvordan vi kan utvikle tilbudet vårt videre. Vi har allerede fått gode ideer til ting vi bør ha liggende i ressursbanken vår og ikke minst temaer vi bør snakke om på kursene.

 

Fortsatt tid til å levere!
Til dere som enda ikke har fått besvart undersøkelsen så er det enda ikke for sent. Vi holder undersøkelsen åpen i en uke til og setter STOR pris på at dere tar dere tid til å besvare undersøkelsen!

Strålende deltagelse i Sjakk5erns DM 2019

2200 femteklassinger brukte en skoledag i mars og april på sjakkturnering!

Alle femteklasser i Finnmark, Møre og Romsdal, Buskerud og Trøndelag fikk dette skoleåret tilbud om å delta i prosjektet Sjakk5ern. Noen hundre klasser slo til på dette og gjennomførte Sjakk5erns opplæring, med videoer og spilleøvelser. 140 av disse klassene deltok så i Sjakk5erns distriktsmesterskap, hvor hver klasse/basisgruppe er et lag og konkurrerer mot de andre klassene i distriktet. 23 distriktsmesterskap ble gjennomført rundt omkring i de fire fylkene, på skoledager i mars og april. De til sammen 2172 spillerne utførte tusenvis av veloverveide, dristige og lure sjakktrekk!

I tillegg til sjakkspillingen, var det god innsats også i løsning av sjakkoppgaver mellom rundene. Noen av de som tok oppgaveutfordringen, ble trukket ut og fikk ekstrapremier, i tillegg til deltagerpremie og lagpokal, som alle fikk med seg. To av de heldige (og dyktige!) ekstravinnerne var Marius Berget og Nora Rugland, som begge går i klasse 5A på Mære skole i Steinkjer. De var begge strålende fornøyde med å få bruke en skoledag på sjakkturnering, i tillegg til skoletiden som var brukt til sjakkopplæring og -trening i ukene før turneringen. -Læreren vår sier at sjakk er bra for problemløsning. Marius og Nora er enige om at sjakk er både morsomt og utfordrende. Og de liker at deltagelsen i Sjakk5ern er noe de gjør sammen som klasse.

I Sjakk5ern er det nettopp klassesamhold og deltagelse som står i fokus. Sjakk5erns formel for poengberegning gjør det lønnsomt for laget at flest mulig av klassens elever deltar i turneringen – ikke bare de mest erfarne og beste sjakkspillerne.

I begynnelsen av mai arrangeres Sjakk5erns fylkesmesterskap, som er åpnet for alle årets Sjakk5ern-deltagere. Her blir det igjen spenning, konsentrasjon, nye gode sjakktrekk og mer moro. Fra nesten skoleår skal Sjakk5ern etter planen bli et tilbud til femteklassinger i hele landet, med en avsluttende landsfinale!
Continue reading “Strålende deltagelse i Sjakk5erns DM 2019”

Gjesteblogg: Sosial og musikalsk sjakkantine

Sjakkturneringen på Bekkevoll ungdomsskole i Molde har utviklet seg fra å være et populært, men stille tilbud på tre bord på skolebiblioteket, til å bli en slags happening med band-innledning, trekning på høyttaleranlegg, stor trafikk og engasjement rundt 15 spillbord i kantina.

Flyttingen fra bibliotek til kantine skjedde i første omgang fordi brødsmuler og kakaoflekker ikke passet særlig bra i bokland, og siden turneringen av tidsårsaker må foregå i spisefriminuttene, kunne vi ikke la de spillende gå glipp av føden heller.

En liten bekk ble til en større elv, og da undertegnede nok er vel så opptatt av sjakkens sosiale og relasjonsskapende effekter som av smarte trekk og tenkningens briljans, tilførte vi noen underholdningselementer som skaper enda mer liv og fellesfølelse i kantina.

Åpningen av turneringen i amfiet

 

Vi har dette skoleåret hatt tretti ivrige deltakere. En av dem, Håkon (13), sier om turneringen: “Artig. Man får vekket konkurranseinstinktet av det. Det var morsomt å komme til semifinale, det hadde jeg ikke forventet”. På spørsmål om hvorfor han liker sjakk, sier han: “Man må ikke trene fysisk, og man kan spille mot hvem som helst. Det er ikke vanskelig å lære reglene, men samtidig ufattelig mange trekk man kan velge. Når man klarer å sette noen sjakk matt føler man seg skikkelig smart”.

Når det gjelder organisering av underholdningsbiten helt konkret, samarbeider sjakkansvarlig med musikklærer, som organiserer musikkinnslag fra elevgrupper som introduksjon og trekkplaster. Først ved oppstart av turneringen i november, deretter ved semifinaler i mars, og til slutt ved finale og premieutdeling etter påske. De to siste årene har vi hatt innslag som spenner fra piano – Chopin – til Red Hot Chili Peppers –  Dany California. Alle partiene mellom åpning og sluttpartier foregår i mer vanlig kantinesumming, men av og til med spotify-musikk i bakgrunnen.

Meningene er sikkert delte blant sjakkinteresserte om det er nødvendig å lage show rundt sjakken som dette. Nei, det er det jo ikke, men vi synes det fungerer bra her hos oss. Hyggelig å se både nye og faste spillere, publikum og nysgjerrige flokke seg rundt bordene i “sjakkantina”. Finalen spilles altså etter påske, og premien blir pizza for fire personer på “Hos Gyda” i sentrum.

Skrevet av Camilla Mørkeberg, lærer

Gjesteblogg: Den store overveldende masse!

Ideen var klar. Melde seg opp på sjakklærerkurs og få sjakkutstyr til skolen, for å kose seg med en liten gruppe elever som jeg kunne dyrke frem en sjakkinteresse hos. Jeg hadde også en liten baktanke i det å skulle finne noen lovende talenter som kunne ta opp kampen med noen veldig sterke unge gutter som jeg treffer i sjakklubben. De barna går på en annen barneskole og i det siste har jeg spilt ganske jevnt med han som er sjakklærer på den skolen de går. Om jeg ikke kan slå ham direkte så kanskje jeg kunne finne noen talenter som kunne slå elevene hans. Hovedpoenget for å starte med skolesjakken var likevel ganske nobelt. For enkelte elever kan det være gull verdt å ha en arena hvor de kan utfolde seg uavhengig av fysiske forutsetninger. Jeg vet godt at sjakk kan gi elever som sliter med å hevde seg i fysiske aktiviteter et positivt løft, og i høst har selv New York Times hevdet at det er blitt kulere å være god i sjakk (https://www.nytimes.com/2018/11/21/sports/world-chess-magnus-carlsen.html). Sjakk har alltid i mine øyne vært en flott aktivitet, men aldri for de store massene.

På sjakklærerkurset greide vi med nød å neppe å samle seks lærere som ønsket å starte med sjakk i skolesammenheng. Det passet perfekt inn i mine fordommer. Jeg startet friskt opp på trinnet jeg underviser med sjakk undervisning og spilling koblet opp mot belønningstimer og andre timer hvor det passet. Jeg ble overrasket over hvor mange elever som gjerne ville spille sjakk flere ganger, men jeg tenkte at det kunne forklares med at de fikk variasjon fra de faste fagene. Ikke i mine villeste fantasier kunne jeg forutse det som skulle komme.  Jeg sende ut mail til alle kollegaer på skolen og inviterte elevene til sjakkspilling i langfri. På den første spilledagen var det strålende sol og varmt ute så jeg var veldig spent på hvor mange som ville dukke opp for å gidde å sitte inne og spille sjakk i stedet for å være ute. Jeg hadde kledd meg med ambisjon og håpte på en hyggelig gruppe. Jeg hadde rigget opp 20 brett for å være på den sikre siden, men hadde du spurt meg om hvor mange som kom til å komme så ville jeg kanskje forventet 20 elever fra hele skolen. Det kom overraskende nok 46 spillende barn på første samling og jeg måtte grave frem de tre siste brettene som jeg hadde sett innerst i et skap. Noen av elevene var helt ferske, mens andre var tydelig komt en del lenger. Etter et par minutter med basisopplæring fikk de spille fritt.

Køen utenfor klasserommet som alt var fullt.

På slutten av dagen så kom jeg i snakk med en kollega om at jeg syns det var så kjekt at så mange hadde komt for å spille, men at det så ut som det var så mange fra omtrent samme alder. Da fikk jeg mitt første sjokk. Kollegaen min forklarte at de 46 elevene var fra bare to klasser. TO KLASSER??? Omtrent 55 elever totalt og 46 av dem ville heller spille sjakk enn å leke ute i finværet!! Etter hvert fikk jeg vite at det var ingen andre lærere som hadde husket å minne elevene på at det var sjakkspilling i friminuttet. Jeg kjente jeg ble litt svett og lurte på hva hadde jeg egentlig startet. Raskt sendte jeg ut en ny mail til mine kollegaer og forklarte at siden interessen var såpass stor så måtte jeg begrense neste sjakkøkt til å kun gjelde for to trinn. Det er 3 klasser på hvert trinn, så dette mente jeg skulle være overkommelig. Det at det hadde kommet så mange fra to klasser mente jeg måtte være litt tilfeldig, og det var jo ikke sikkert at så mange av de som hadde vært der engang kunne tenke seg å spille igjen.

Det var tid for å spille i langfri igjen. Denne gangen følte jeg meg godt forberedt med å ha rigget opp alle de 23 brettene jeg kunne oppdrive og fikk med meg en kollega som kunne å spille sjakk. Sammen skulle vi veilede og hjelpe de unge håpefulle som kom for å spille sjakk. Jeg hadde glemt noe viktig. Jeg hadde glemt Magnus Carlsen. Jeg hadde glemt at i de tusen hjem så hadde tv-ene lyst opp i sort og hvitt. Jeg hadde glemt at der hjemme var det mødre og fedre som ikke hadde tid til å hjelpe med leksene fordi de bare måtte se om det ble enda et remis mellom Carlsen og Caruana. Jeg åpnet dørene til klasserommet og ble rent overende og dyttet tilbake i klasserommet av små barn som trengte seg på. Det i seg selv er et forunderlig syn siden jeg er stor nok til å kunne romme fire barneskoleelever og fortsatt ha plass til overs. Det store sjokket kom når det ikke tok slutt. Elevene bare fortsatte å strømme inn og jeg måtte raskt avgjøre flere små krangler over hvem som skulle spille på de få stakkars brettene jeg hadde. Det er en liten krise når ca 80 elever strømmer inn i et klasserom dimensjonert for 25, 23 brett stod fremme og alle prater i munnen på hverandre og forventer at de skal få spille og at jeg kan hjelpe de. Etter friminuttet var jeg svett!

 

Det var herlig med en så stor sjakkinteresse og interessen bare fortsatte hele høsten. Selv etter at VM var over så fortsatte elevene å strømme på. 2/3 deler av elevene på 3. og 4. trinn ville heller spille sjakk enn å være ute på den første dagen med snø.

Etter hvert så ble det noe komplisert å ha sjakk i friminuttene, så jeg satte opp to puljer rett etter skoletid på torsdag. Dette var et positivt grep. Vi fikk bedre tid til spilling og mindre tid som gikk vekk til rigging og opprydding. Det ble litt mindre elever, men de som kom var svært engasjert. Nivået på elevene er fortsatt svært variabelt og det er vanskelig å undervise på en måte som treffer alle. Et grep som gjorde det lettere var at de elevene som hadde Ipad kunne bruke den. Noen ville gjerne løse oppgaver på www.lichess.com, mens andre spilte mot hverandre med hadde støtte i funksjoner som viste hvordan brikkene flyttet. Vi har også en lang vei på å øve når det kommer til ro rundt sjakkbordet. Entusiasmen overgår evnen til å følge regler og anmodninger.

Et ønske for tiden fremover er å kjøre skoleturnering og lære barna mer om hvordan de kan spille på tid. Med tidskontroll blir det også lettere å planlegge hvor lenge et parti skal vare. Det er dessverre usikkert om det ligger noen midler ved skolen til innkjøp av sjakklokker så jeg har en bønn til alle sjakkentusiaster der ute om hjelp til å få sjakklokker og til gjennomføring av en skoleturnering.

 

Hilsen fra Halfdan Andestad, en svett sjakklærer ved en barneskole i Molde.