Gjesteblogg: Stor interesse for sjakk på Lillesund

I 2016 ble tre ansatte med på et kurs i sjakk i regi av sjakkforbundet. I den forbindelse fikk vi tilsendt 20 brett, som vi senere har brukt flittig.

Et par av oss voksne satt i gang en sjakkturnering på våren i fjor, og vi håpet på 30-40 deltagere. Det ble påmeldt 155! Turneringen gikk over flere måneder og vi trakk, helt vilkårlig, om hvem som skulle møte hverandre i turneringen. Kampene ble spilt i storefri og det var kjekt å se på interessen og gløden rundt spillet.

Mange klasser har også hatt sjakk med i sin undervisning. Vi har fått til at brettene står på fast plass, slik at hele klasser kan spille samtidig, uten noen form for ventetid.

I og med at turneringen ble en suksess i fjor, bestemte vi oss for å arrangere en ny i 2017. Denne gang økte antall spillere til 180, så vi ser at dette slår virkelig an her hos oss. I kjølvannet av turneringen sendte vi de fire beste til Kretsmesterskapet i Rogaland, hvor de fikk en kjempefin opplevelse.

Takket være foreldre, har Lillesund Sjakklubb blitt opprettet. Klubben har treningstid en gang i uken, og kommer til  å utvide til høsten. Vi satser på at skolen og klubben tilsammen kan skape enda større interesse for sjakk.

Interessen for sjakk er blitt stor her på skolen, og det kan vi takke engasjerte foreldre, lærere og sjakkforbundet for.

Ansvar for sjakk på Lillesund skole, Kjell Inge Ingebrigtsen

Gjesteblogg: Sjakkinteressen er vekket i Holum, Vest-Agder

IMG_4685Forrige skoleår fikk en av lærerne timeplanlagt en time sjakk pr uke – en smart bruk av seniorressursen.

Elevene på 3.-7. trinn kunne da søke skriftlig om å få bli med i sjakkgruppa, og 2 fra hver klasse ble valgt ut – i alt 16 stk. Noen kunne litt fra før – andre var temmelig blanke. Etter jul fikk 16 nye sjansen.

Dette skoleåret er ikke sjakk timeplanlagt, men det ble likevel arrangert et par timers nybegynneropplæring i flere klasser i høst. I en av klassene spilles det jevnlig veggsjakk i spisepausen. Klassen deles i to, og det diskuteres i full åpenhet hvilket trekk gruppa skal gå for. Læreren har da også mulighet til å kommentere hva som er smart og hva en bør være oppmerksom på.

Etter jul deltok en av lærerne på kurset som Sjakkforbundet inviterte til i Kristiansand. Da vi i etterkant mottok 15 flotte brett og brikker med tilbehør, ble entusiasmen vekket for alvor. Lærerne fikk en rask innføring i det viktigste, og i flere klasser ble det gitt mulighet til å spille ved ulike anledninger. Det ble også utplassert noen sjakksett i biblioteket.

IMG_4681I fem påfølgende uker kåret vi ukas sjakk matt-mester. Vi brukte da oppgavehefte nr 1 (111 sjakk matt i ett trekk) – kopierte ei dobbelside som de interesserte besvarte skriftlig innen utgangen av uka. Ukas mattmester ble kåret ved loddtrekking hvis flere hadde alt rett. 27 elever var med på denne konkurransen.

Etter påske ble det så invitert til det som trolig er historiens første sjakkturnering på Holum skole. Vi fikk 60 påmeldte – dvs nesten halvparten av elevene på de aktuelle trinnene! Første runde ble arrangert klassevis, og 32 fikk fortsette til neste utslagsrunde. Men nå ble puljene trukket ut på tvers av klassetrinnene.

I skrivende stund gjenstår 8 spillere, og elevflokken er merkbart opptatt av om deres klasses representanter kommer seg videre. Det brukes både timer og friminutt for å avvikle en runde på 3 kamper á 20 min. Turneringen lar seg gjennomføre ved at sjakklæreren benytter sin tidsressurs som senior – og velvillige lærere tillater elevene å få droppe ut av enkelte timer for å spille sjakk.

Vi som er sjakkentusiaster vet selvsagt at dette vel anvendt tid…

Ole Bjørn Reinertsen, kontaktlærer for sjakk ved Holum skole, Vest-Agder

Gjesteblogg: Sjakk på Bø ungdomsskole

Kursspilling Bø ungdomsskole er en ungdomsskole i Bø i Vesterålen som dette skoleåret har ca 80 elever. Skolen sendte høsten 2016 undertegnede på sjakklærerkurs i Svolvær.

I etterkant av kurset arrangerte vi noe vi kalte «alternative dager», to dager der vi hadde aktiviteter som har tilknytning til undervisning og fag, men organisert på en annen måte enn på de vanlige skoledagene.

Løser opp timeplanen

Kurs, teoriVi løste opp timeplanen og arrangerte fire aktiviteter som alle elevene skulle delta på, en halv dag var satt opp til hver aktivitet. En av disse var et innføringskurs i sjakk. På kurset la jeg vekt på at det skulle være en veksling mellom teori og ulike spilleøvelser. Elevene (og lærerne som deltok), var motiverte og konsentrerte, så vi rakk akkurat å avslutte med et spill med alle brikkene på brettet.

Etter kurset var det mange elever som var motiverte for videre spilling. Den første tida fordelte vi de brettene vi har på de tre trinnene. Da kunne elevene spille i en del friminutt og ellers når som passet.

BiblioteketEtter en stund plasserte vi brettene på biblioteket, og de ulike trinnene fikk hver sine dager de kunne spille i alle friminuttene. Klasser/grupper kan selvsagt spille i timene hvis de vil.

Brukes i undervisninga

Jeg har også lyst å nevne at sjakk også har blitt brukt i undervisninga av en del lærere.

Kurs, spillingBlant annet har vi en kreativ gymlærer som har laget øvelser i gymsalen som «Sjakktimeter’n» (der får motstanderen den tida på trekket sitt som du trenger for å løpe en bestemt distanse) og «Styrkesjakk» (der må du ta en bestemt styrkeøvelse et bestemt antall ganger alt etter hva slags brikke du mister).

Vi skal akkurat nå i gang med en liten sjakkturnering blant elevene. Denne gangen kommer vi til å arrangere turneringa som en cupturnering, «vinn eller forsvinn». Så får vi se om vi senere kan arrangere turneringer der alle som deltar får like mange kamper.

Oppgaven vår framover blir å legge til rette for at de som ønsker å spille sjakk, kan gjøre det. Det er viktig å holde interessen oppe, slik at dette ikke blir noe som bare går over etter ei tid.

Anders Johnsen, Bø ungdomsskole

Regler på biblioteket

 

Starte og drive skolesjakklag

unspecified (8)Et skolesjakklag (SSL) er et lokallag under Ungdommens Sjakkforbund (USF). SSL skiller seg fra andre lokallag under USF med tilbud om ekstra lav årsavgift (50 kroner) for medlemmene og ordningen «sentral innkreving» av medlemsavgiften. SSL er forbeholdt lokallag på skoler som deltar i SkoleSjakken.

Fordeler med medlemskap i SSL

Medlemmer i SSL kan delta i turneringer og øvrige arrangementer i regi av USF. Medlemmene mottar dessuten barnas eget sjakkblad, Førsteraden, som kommer ut 5 ganger i året. Dette inneholder informasjon om USFs arrangementer, artikler og mye annet artig sjakkstoff for barn og unge.

Medlemsavgift

Det første året er medlemsavgiften i SSL kun kroner 50,- De påfølgende år tilkommer kroner 30,- i forbundsavgift, årsavgiften er da kroner 80,-

50 kroner er en fastsatt minimumspris som må betales av medlemmet selv/medlemmets familie, for at vedkommende skal være et tellende medlem i laget (i henhold til regler for økonomisk støtte). Det lar seg derfor ikke gjøre at skolen eller andre betaler medlemsavgiften for SSL.

unspecified (9)Økonomisk støtte

Et skolesjakklag er berettiget økonomisk støtte fra og med det tidspunktet det har minimum fem tellende medlemmer. For å være tellende i denne sammenhengen, må medlemmet i tillegg til å ha betalt 50 kroner i medlemsavgift, være under 26 år. Skolesjakklaget kan også ha eldre medlemmer, men disse teller ikke som medlemmer i beregning av økonomisk støtte. Økonomisk støtte til SSL kommer fra ordningen Frifond (www.frifond.no), gjennom USF. I 2016 var oppstartstøtten kroner 5000,- og driftstøtten de påfølgende år kroner 4000,- I tillegg kan SSL søke om prosjektstøtte på opptil kroner 25’000,- per kalenderår.

Hvordan stifte SSL og komme i gang?

Stiftelse av et SSL krever minimum en person til rollen som leder for laget. Det kan også være flere personer i styret, men stiftelse av SSL kan gjøres med og av en leder alene. Vedkommende fyller ut en stiftelsesprotokoll, som finnes her. Laget tilslutter seg USFs standardvedtekter, eller gjør endringer i disse og lager egne vedtekter, innenfor gjeldende regelverk.

For å komme i gang med medlemmer må ett av følgende alternativ velges (NB! Første alternativ hvis minimumspris for medlemskap):

  1. Sentral innkreving gjennom USF: Navn på interesserte medlemmer med epostadresse og telefonnummer til foresatte sendes til USF (epost: usf@sjakk.no), som deretter sender faktura på epost og registrerer medlemskap når betalingen kommer inn.
  2. Lokal innkreving: Medlemsavgiften samles inn lokalt. Dette krever at skolesjakklaget registreres under aktuell lokalkrets (NB! Kretsavgift tilkommer medlemsavgiften, varierende satser).

Her finner du informasjon om hvordan man starter et lokallag i Ungdommens Sjakkforbund (USF), steg for steg. Ta kontakt med USF (usf@sjakk.no) for veiledning og hjelp med å komme i gang.

Mange entusiastiske sjakkspillere!
Mange entusiastiske sjakkspillere!

Forpliktelser som leder for SSL

Så lenge laget har mindre enn fem tellende medlemmer (betalende medlemmer yngre enn 26 år), følger det ingen økonomiske gevinster og da heller ingen økonomiske forpliktelser med stiftelsen av SSL. Men fra det tidspunkt laget eventuelt får fem eller flere tellende medlemmer er laget berettiget oppstartstøtte og må ha en selvstendig økonomi med egen bankkonto. Det skal da hvert år arrangeres et årsmøte, skrives en årsrapport og en årlig Frifond-rapport om hva pengene har blitt brukt til. Dette er ikke vanskelig eller særlig omfattende, og USF tilbyr veiledning og hjelp.

Skriv om SkoleSjakken på din skole, få sjakklokker!

Hvordan gjøres SkoleSjakken på din skole? Har dere en fast løsning, en fleksibel løsning, en praktisk løsning eller en kreativ løsning?

Bruker dere sjakk i matematikkundervisning, i friminutter, for en fast gruppe elever, rullerende grupper elever, og har dere kanskje avholdt en turnering? Organiseres sjakken av en eller flere voksne sjakklærere, og/eller av elever? Er det noen ideer, tips eller løsninger dere vil dele med andre? Og et bilde eller fem?

Ta kontakt om du/dere vil dele erfaringer gjennom å skrive et innlegg på bloggen vår!

Alle innlegg vil bli belønnet med to sjakklokker av typen DGT 1002, fritt tilsendt.

Blogginnlegg avtales innenfor aktuelt budsjett, og vi ønsker oss innlegg fra alle deltagerfylker. Send oss en epost (post@skolesjakken.no) eller ring oss (telefon 22151241) om du/dere vil skrive et bidrag.

Se en omtale av sjakklokken DGT 1001

DGT 1001 er samme klokke som vi lover ut, men med DGT 1002, har man bonustid, og man kan få noen ekstra sekunder per trekk også.

Trenger du ekstra materiell til din skole?

2017-04-27 15.08.01Vi får en del forespørsler om kjøp av ekstra materiell (utover det deltagere mottar kostnadsfritt) og har derfor laget en oversikt over pristilbud for deltagende skoler. Ta gjerne kontakt med oss for eventuelle spørsmål/veiledning rundt kjøp.

Bestillinger sendes på epost til: post@skolesjakken.no. Legg ved skolens navn og postadresse.

Bøker

Pris per stk. Pris ekskl. porto Pris inkl. porto
Sjakkma Gandhi får en idé Kroner 50,- 1-9 stk. Fra 10 stk.
Sjakkma Gandhi og gudekrangelen Kroner 50,- 1-9 stk. Fra 10 stk.

Kortstokker (med sjakkoppgaver)

Pris per stk. Pris ekskl. porto Pris inkl. porto
Sjakkma Gandhi får en idé Kroner 40,- 1-9 stk. Fra 10 stk.
Sjakkma Gandhi og gudekrangelen Kroner 40,- 1-9 stk. Fra 10 stk.

Læringsplakat

Pris per stk. Pris ekskl. porto Pris inkl. porto
Lær å spille sjakk Kroner 30,- 1-9 stk. Fra 10 stk.

Pakketilbud

Pris inkl. porto
Pakke 1: 10 stk. bøker + 2 stk. kortstokker + 2 stk. plakater Kroner 550,-
Pakke 2: 10 stk. bøker + 10 stk. kortstokker + 10 stk. plakater Kroner 1200,-
Pakke 3: 20 stk. bøker + 2 stk. kortstokker + 2 stk. plakater Kroner 1000,-
Pakke 4: 30 stk. bøker + 4 stk. kortstokker + 4 stk. plakater Kroner 1500,-
Pakke 5: 30 stk. bøker + 10 stk. kortstokker + 10 stk. plakater Kroner 1800,-

Bestilling og rabatter

Bestillinger sendes på epost til: post@skolesjakken.no. Legg ved skolens navn og postadresse.

NB: Ved bestilling av pakketilbud, oppgi ønsket antall av hver type bøker/kortstokker.

Pakke 1: Kroner 90,- i rabatt
Pakke 2: Kroner 200,- i rabatt
Pakke 3 Kroner 140,- i rabatt
Pakke 4: Kroner 280,- i rabatt
Pakke 5: Kroner 400,- i rabatt

Ekstra brett og brikker

Ekstra brett/brikker og demonstrasjonsbrett kan kjøpes fra Sjakkbutikken – www.sjakkbutikken.no.

SkoleSjakkens deltagere får brett/brikker til kroner 100,- per sett og demonstrasjonsbrett til kroner 280,- per stykk, samt får 12% rabatt på øvrig utvalg i Sjakkbutikken. Rabattpriser forutsetter at tilknytning til SkoleSjakken oppgis ved bestilling.

Hvordan arrangere et skolemesterskap

Til alle deltakende skoler i SkoleSjakken:

Ønsker dere å avholde skolemesterskap på deres skole, men dere er litt usikre på hvordan det gjøres? Vi har utformet en mal med to forslag til hvordan dette kan gjøres, og dere finner dokumentet på Ressursbanken på www.skolesjakken.no. Virker det fortsatt vrient, så bare ta kontakt med oss, så skal vi lose dere gjennom det! Barna syns det er gøy med skolemesterskap 🙂

Hva med litt sjakk inn i mattetimene?

Sjakk kan brukes til så mangt, og bortsett fra at det er et fascinerende og fengende spill, så kan det også brukes til å lære matematikk!

Det å spille selve spillet har alene mange gode treningsaspekter. Eksempelvis kan man se dette i form av innlæring av koordinatsystemet, det å se fremover og legge en plan for hvordan man skal løse et problem, eller rett og slett det å øke evnen til å sitte lenge og konsentrere seg.

Et fyldigere skriv om fordelene ved bruk av sjakk i mattetimene finner du på Ressursbankenwww.skolesjakken.no. Her får du også tilgang til en oppgaveguide bestående av forskjellige oppgaver til de forskjellige temaene i læreplanen, samt litt informasjon om hvordan de har lært seg å effektivt ta dette i bruk i Danmark og Sverige. (Ressursbanken finner du helt nederst på siden, og denne får du tilgang til i form av et passord så fort din skole har vært på sjakklærerkurs. Har din skole allerede vært på kurs, men du har ikke fått eller har mistet passordet, ta kontakt med oss på chat).

Dokumentet er under utvikling, så dette er bare en startmeny hva angår oppgaver til bruk i mattetimene. Flere oppgaver kommer!

Så hvorfor ikke krydre matteundervisningen med litt sjakk?