Utesjakk ved Loar skule

Sjakk har blitt ein populær aktivitet ved Loar skule dei siste par åra.

Ein av lærarane var på kurs med Skolesjakken hausten 2017,

og skulen fekk då eit klassesett med sjakkspel til innebruk.

 

Dei fleste klassane og SFO har teke i bruk sjakk som del av opplegga sine i undervisning og fritid.

Mange elevar har blitt ivrige og har også spela sjakk i friminutt.

Elevrådet vart tidleg interessert og ynskte å få til storsjakk ute.

Til det trong vi store brikker og stort brett.

Vi vurderte å få laga brikker, men fann ut at det greiast ville vera å kjøpe ferdige brikker, sjølv om dei kosta nokre tusen kroner.

 

Å få til stort sjakkbrett var greitt nok, fordi det alt var ein roleg krok i skulegarden med kvadratiske heller.  Dei kunne målast kvite og svarte.

Foreldra ved FAU støtta positivt opp og kosta både måling og sjakkbrikker. Brikkene kom i haust, men vinteren kom før vi fekk måla storbrettet ute.

7.klasse var ivrige og fekk måla både grunning, kvitt og svart tidleg i vår.

 

I mai vart det høgtidleg opning av utesjakken med lokale media til stades.

Sidan opninga har sjakkroken blitt flittig brukt heilt fram til sommarferien starta. Vi reknar med at den gode aktiviteten held fram etter sommaren.

Vi er takknemleg for det gode samarbeidet som har gjort dette mogleg, alt frå Skolesjakken  og FAU med utstyr og økonomi, til elevrådet og 7.klasse for iver og praktisk arbeid.

 

Kristbjørn Rossehaug,

Inspektør/elevrådskontakt

Sjakk som miljøskaper

Trygge og varme ungdomsskoler
Som en del av Oslo kommune sin satsing på trygge og varme ungdomsskoler ble prosjektet U22 iverksatt august 2018.  U22 er en fireårig satsing på ungdomstrinnet. Målet med prosjektet er å skape trygge, varme og inkluderende læringsmiljø, øke grunnskolepoengene, øke motivasjonen for elevene, redusere mobbing og fravær. Continue reading «Sjakk som miljøskaper»

SkoleSjakkens spørreundersøkelse 2019

Stor sjakkaktivitet på deltagerskolene
Mange har allerede svart på spørreundersøkelsen vi sendt ut til skolens sjakkleder i slutten av mai, og selv om det enda ikke er for sent å besvare undersøkelsen er det spennende å titte på tendensene i svarene som har kommet inn.

 

Av svarene vi foreløpig har fått inn er det tydelig at det har blitt etablert mye god sjakkaktivitet rundt omkring på skolene som er med i prosjektet. På over 75% av skolene som har svart har det blitt etablert organisert sjakkaktivitet og i tillegg er 13,64% i planleggingsfasen.

 

Mer sjakk i skoletiden
Vi kan se en viss nedgang i sjakkaktivitet på SFO/AKS, men til gjengjeld er det stadig flere skoler som klarer å finne plass til sjakk i løpet av skoledagen. 65,91% har sjakktilbud i storefri, 26,14% har sjakk som en del av matematikkundervisningen og 36,36% har funnet plass til sjakk i andre undervisningstimer.

 

Når det gjelder kjønnsforskjeller så kunne 38,64% fortelle at sjakk er omtrent like populært blant jenter og gutter. Blant skolene som kunne fortelle om kjønnsforskjeller kom det imidlertid frem at sjakk fremdeles er mer populært blant gutter enn jenter. Kun på 1 av skolene kunne det rapporteres om større interesse blant jenter enn gutter, mens 54 skoler har svart at det er større interesse for sjakk blant guttene.

 

Det er gledelig å se at det store flertallet kan fortelle om økt sjakkaktivitet som en følge av å være med i SkoleSjakken. Samtidig har vi fått mange gode tilbakemeldinger på hvordan vi kan utvikle tilbudet vårt videre. Vi har allerede fått gode ideer til ting vi bør ha liggende i ressursbanken vår og ikke minst temaer vi bør snakke om på kursene.

 

Fortsatt tid til å levere!
Til dere som enda ikke har fått besvart undersøkelsen så er det enda ikke for sent. Vi holder undersøkelsen åpen i en uke til og setter STOR pris på at dere tar dere tid til å besvare undersøkelsen!

Gjesteblogg: Sosial og musikalsk sjakkantine

Sjakkturneringen på Bekkevoll ungdomsskole i Molde har utviklet seg fra å være et populært, men stille tilbud på tre bord på skolebiblioteket, til å bli en slags happening med band-innledning, trekning på høyttaleranlegg, stor trafikk og engasjement rundt 15 spillbord i kantina.

Flyttingen fra bibliotek til kantine skjedde i første omgang fordi brødsmuler og kakaoflekker ikke passet særlig bra i bokland, og siden turneringen av tidsårsaker må foregå i spisefriminuttene, kunne vi ikke la de spillende gå glipp av føden heller.

En liten bekk ble til en større elv, og da undertegnede nok er vel så opptatt av sjakkens sosiale og relasjonsskapende effekter som av smarte trekk og tenkningens briljans, tilførte vi noen underholdningselementer som skaper enda mer liv og fellesfølelse i kantina.

Åpningen av turneringen i amfiet

 

Vi har dette skoleåret hatt tretti ivrige deltakere. En av dem, Håkon (13), sier om turneringen: “Artig. Man får vekket konkurranseinstinktet av det. Det var morsomt å komme til semifinale, det hadde jeg ikke forventet”. På spørsmål om hvorfor han liker sjakk, sier han: “Man må ikke trene fysisk, og man kan spille mot hvem som helst. Det er ikke vanskelig å lære reglene, men samtidig ufattelig mange trekk man kan velge. Når man klarer å sette noen sjakk matt føler man seg skikkelig smart”.

Når det gjelder organisering av underholdningsbiten helt konkret, samarbeider sjakkansvarlig med musikklærer, som organiserer musikkinnslag fra elevgrupper som introduksjon og trekkplaster. Først ved oppstart av turneringen i november, deretter ved semifinaler i mars, og til slutt ved finale og premieutdeling etter påske. De to siste årene har vi hatt innslag som spenner fra piano – Chopin – til Red Hot Chili Peppers –  Dany California. Alle partiene mellom åpning og sluttpartier foregår i mer vanlig kantinesumming, men av og til med spotify-musikk i bakgrunnen.

Meningene er sikkert delte blant sjakkinteresserte om det er nødvendig å lage show rundt sjakken som dette. Nei, det er det jo ikke, men vi synes det fungerer bra her hos oss. Hyggelig å se både nye og faste spillere, publikum og nysgjerrige flokke seg rundt bordene i “sjakkantina”. Finalen spilles altså etter påske, og premien blir pizza for fire personer på “Hos Gyda” i sentrum.

Skrevet av Camilla Mørkeberg, lærer

Gjesteblogg: Den store overveldende masse!

Ideen var klar. Melde seg opp på sjakklærerkurs og få sjakkutstyr til skolen, for å kose seg med en liten gruppe elever som jeg kunne dyrke frem en sjakkinteresse hos. Jeg hadde også en liten baktanke i det å skulle finne noen lovende talenter som kunne ta opp kampen med noen veldig sterke unge gutter som jeg treffer i sjakklubben. De barna går på en annen barneskole og i det siste har jeg spilt ganske jevnt med han som er sjakklærer på den skolen de går. Om jeg ikke kan slå ham direkte så kanskje jeg kunne finne noen talenter som kunne slå elevene hans. Hovedpoenget for å starte med skolesjakken var likevel ganske nobelt. For enkelte elever kan det være gull verdt å ha en arena hvor de kan utfolde seg uavhengig av fysiske forutsetninger. Jeg vet godt at sjakk kan gi elever som sliter med å hevde seg i fysiske aktiviteter et positivt løft, og i høst har selv New York Times hevdet at det er blitt kulere å være god i sjakk (https://www.nytimes.com/2018/11/21/sports/world-chess-magnus-carlsen.html). Sjakk har alltid i mine øyne vært en flott aktivitet, men aldri for de store massene.

På sjakklærerkurset greide vi med nød å neppe å samle seks lærere som ønsket å starte med sjakk i skolesammenheng. Det passet perfekt inn i mine fordommer. Jeg startet friskt opp på trinnet jeg underviser med sjakk undervisning og spilling koblet opp mot belønningstimer og andre timer hvor det passet. Jeg ble overrasket over hvor mange elever som gjerne ville spille sjakk flere ganger, men jeg tenkte at det kunne forklares med at de fikk variasjon fra de faste fagene. Ikke i mine villeste fantasier kunne jeg forutse det som skulle komme.  Jeg sende ut mail til alle kollegaer på skolen og inviterte elevene til sjakkspilling i langfri. På den første spilledagen var det strålende sol og varmt ute så jeg var veldig spent på hvor mange som ville dukke opp for å gidde å sitte inne og spille sjakk i stedet for å være ute. Jeg hadde kledd meg med ambisjon og håpte på en hyggelig gruppe. Jeg hadde rigget opp 20 brett for å være på den sikre siden, men hadde du spurt meg om hvor mange som kom til å komme så ville jeg kanskje forventet 20 elever fra hele skolen. Det kom overraskende nok 46 spillende barn på første samling og jeg måtte grave frem de tre siste brettene som jeg hadde sett innerst i et skap. Noen av elevene var helt ferske, mens andre var tydelig komt en del lenger. Etter et par minutter med basisopplæring fikk de spille fritt.

Køen utenfor klasserommet som alt var fullt.

På slutten av dagen så kom jeg i snakk med en kollega om at jeg syns det var så kjekt at så mange hadde komt for å spille, men at det så ut som det var så mange fra omtrent samme alder. Da fikk jeg mitt første sjokk. Kollegaen min forklarte at de 46 elevene var fra bare to klasser. TO KLASSER??? Omtrent 55 elever totalt og 46 av dem ville heller spille sjakk enn å leke ute i finværet!! Etter hvert fikk jeg vite at det var ingen andre lærere som hadde husket å minne elevene på at det var sjakkspilling i friminuttet. Jeg kjente jeg ble litt svett og lurte på hva hadde jeg egentlig startet. Raskt sendte jeg ut en ny mail til mine kollegaer og forklarte at siden interessen var såpass stor så måtte jeg begrense neste sjakkøkt til å kun gjelde for to trinn. Det er 3 klasser på hvert trinn, så dette mente jeg skulle være overkommelig. Det at det hadde kommet så mange fra to klasser mente jeg måtte være litt tilfeldig, og det var jo ikke sikkert at så mange av de som hadde vært der engang kunne tenke seg å spille igjen.

Det var tid for å spille i langfri igjen. Denne gangen følte jeg meg godt forberedt med å ha rigget opp alle de 23 brettene jeg kunne oppdrive og fikk med meg en kollega som kunne å spille sjakk. Sammen skulle vi veilede og hjelpe de unge håpefulle som kom for å spille sjakk. Jeg hadde glemt noe viktig. Jeg hadde glemt Magnus Carlsen. Jeg hadde glemt at i de tusen hjem så hadde tv-ene lyst opp i sort og hvitt. Jeg hadde glemt at der hjemme var det mødre og fedre som ikke hadde tid til å hjelpe med leksene fordi de bare måtte se om det ble enda et remis mellom Carlsen og Caruana. Jeg åpnet dørene til klasserommet og ble rent overende og dyttet tilbake i klasserommet av små barn som trengte seg på. Det i seg selv er et forunderlig syn siden jeg er stor nok til å kunne romme fire barneskoleelever og fortsatt ha plass til overs. Det store sjokket kom når det ikke tok slutt. Elevene bare fortsatte å strømme inn og jeg måtte raskt avgjøre flere små krangler over hvem som skulle spille på de få stakkars brettene jeg hadde. Det er en liten krise når ca 80 elever strømmer inn i et klasserom dimensjonert for 25, 23 brett stod fremme og alle prater i munnen på hverandre og forventer at de skal få spille og at jeg kan hjelpe de. Etter friminuttet var jeg svett!

 

Det var herlig med en så stor sjakkinteresse og interessen bare fortsatte hele høsten. Selv etter at VM var over så fortsatte elevene å strømme på. 2/3 deler av elevene på 3. og 4. trinn ville heller spille sjakk enn å være ute på den første dagen med snø.

Etter hvert så ble det noe komplisert å ha sjakk i friminuttene, så jeg satte opp to puljer rett etter skoletid på torsdag. Dette var et positivt grep. Vi fikk bedre tid til spilling og mindre tid som gikk vekk til rigging og opprydding. Det ble litt mindre elever, men de som kom var svært engasjert. Nivået på elevene er fortsatt svært variabelt og det er vanskelig å undervise på en måte som treffer alle. Et grep som gjorde det lettere var at de elevene som hadde Ipad kunne bruke den. Noen ville gjerne løse oppgaver på www.lichess.com, mens andre spilte mot hverandre med hadde støtte i funksjoner som viste hvordan brikkene flyttet. Vi har også en lang vei på å øve når det kommer til ro rundt sjakkbordet. Entusiasmen overgår evnen til å følge regler og anmodninger.

Et ønske for tiden fremover er å kjøre skoleturnering og lære barna mer om hvordan de kan spille på tid. Med tidskontroll blir det også lettere å planlegge hvor lenge et parti skal vare. Det er dessverre usikkert om det ligger noen midler ved skolen til innkjøp av sjakklokker så jeg har en bønn til alle sjakkentusiaster der ute om hjelp til å få sjakklokker og til gjennomføring av en skoleturnering.

 

Hilsen fra Halfdan Andestad, en svett sjakklærer ved en barneskole i Molde.