PDF'er til nedlastning

Perm 1 - sjakkleksjoner (bokmål) Last ned
Perm 1 - sjakkleksjonar (nynorsk) Last ned
Perm 2 - sjakkleksjoner (bokmål) Last ned
Eksempel på informasjonsskriv (bokmål) Last ned
Døme på informasjonsskriv (nynorsk) Last ned
Sjakkma Gandhis dyrediplomer (bokmål) Last ned
Sjakkma Gandhis dyrediplom (nynorsk) Last ned
Brosjyren "Sjakk - så enkelt, så vanskelig" (bokmål) Last ned
Brosjyren "Sjakk - så enkelt, så vanskeleg" (nynorsk) Last ned
Spillevarianter og øvelser (bokmål) Last ned
Spelevariantar og øvingar (nynorsk) Last ned
Berger ("alle-mot-alle") tabeller (bokmål) Last ned
Berger ("alle-mot-alle") tabellar (nynorsk) Last ned
Sjakklærerkurs sommer/høst 2016 Last ned
Powerpoint sjakklærerkurs Last ned
Hva er de beste nettstedene for voksne å spille og trene sjakk? Last ned
Stiftelsesprotokoll for nye skolesjakklag (bokmål) Last ned
Standard-vedtekter for nye skolesjakklag (bokmål) Last ned
Eksempel på informasjonsskriv SkoleSjakklag Last ned
Innmeldingsskjema for barn i SkoleSjakklag Last ned
Skipingsprotokoll for nye skulesjakklag (nynorsk) Last ned
Standard-vedtekter (nynorsk) Last ned
Oversikt deltagende skoler i Sogn og Fjordane Last ned
Oversikt deltagende skoler i Rogaland Last ned
Oversikt deltagende skoler i Hordaland Last ned
Oversikt deltagende skoler i Nordland, Finnmark og Troms Last ned
Bruk av sjakk i matematikkundervisningen Last ned
Mal for gjennomføring av skolemesterskap Last ned
Artikkel i Firda Tidend 29.04.16 Last ned
SkoleSjakkens sjakklederavtale Last ned
SkoleSjakkens betingelser Last ned
Når kommer SkoleSjakken til mitt fylke? Last ned
Om sjakklærerkurset Last ned
Stiftelse av SkoleSjakklag Last ned