PDF'er til nedlastning

Perm 1 - sjakkleksjoner (bokmål) Last ned
Perm 1 - sjakkleksjonar (nynorsk) Last ned
Perm 2 - sjakkleksjoner (bokmål) Last ned
Deltagende skole SkoleSjakken 2015-2018 Last ned
Eksempel på informasjonsskriv (bokmål) Last ned
Døme på informasjonsskriv (nynorsk) Last ned
Sjakkma Gandhis dyrediplomer (bokmål) Last ned
Sjakkma Gandhis dyrediplom (nynorsk) Last ned
Brosjyren "Sjakk - så enkelt, så vanskelig" (bokmål) Last ned
Brosjyren "Sjakk - så enkelt, så vanskeleg" (nynorsk) Last ned
Spillevarianter og øvelser (bokmål) Last ned
Spelevariantar og øvingar (nynorsk) Last ned
Berger ("alle-mot-alle") tabeller (bokmål) Last ned
Berger ("alle-mot-alle") tabellar (nynorsk) Last ned
Hva er de beste nettstedene for voksne å spille og trene sjakk? Last ned
Stiftelsesprotokoll for nye skolesjakklag (bokmål) Last ned
Standard-vedtekter for nye skolesjakklag (bokmål) Last ned
Eksempel på informasjonsskriv SkoleSjakklag Last ned
Innmeldingsskjema for barn i SkoleSjakklag Last ned
Skipingsprotokoll for nye skulesjakklag (nynorsk) Last ned
Standard-vedtekter (nynorsk) Last ned
Bruk av sjakk i matematikkundervisningen Last ned
Mal for gjennomføring av skolemesterskap Last ned
Artikkel i Firda Tidend 29.04.16 Last ned
SkoleSjakkens betingelser Last ned
SkoleSjakkens sjakklederavtale Last ned
Når kommer SkoleSjakken til mitt fylke? Last ned
Stiftelse av SkoleSjakklag Last ned
Kursoversikt vinteren 2018 Last ned
Om Sjakklærerkurset Last ned
Sjakklærerkurs lysbilder Last ned
Minispill: Ulv og sau Last ned
Minispill: rakettsjakk Last ned
Stafett- og basketsjakk Last ned