Bli med på SkoleSjakken!

SkoleSjakken ruller nå ut i hele Norge. Trinn 1 i prosjektdeltagelse er at en til tre personer fra hver skole deltar på SkoleSjakkens sjakklærerkurs. Kursoversikt finner du her.

SkoleSjakken er et nasjonalt prosjekt som tilbyr alle landets grunnskoler oppstart eller videreutvikling av sjakkaktivitet. Deltagende skoler får blant annet skolering av sjakklærere og en omfattende startpakke med sjakkmateriell – alt helt kostnadsfritt.

Sparebankstiftelsen DNB har sponset prosjektet SkoleSjakken som gjennomføres i regi av Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund.

SkoleSjakken tilbyr gratis sjakklærerkurs til personer tilknyttet skolen, for eksempel ansatte, foreldre eller andre i nærmiljøet som ønsker å jobbe med barns læring og utvikling. Kurset er egnet for alle og krever ingen forkunnskaper i sjakk.

Etter kurset vil det være enkelt å innføre sjakkaktivitet på skolen, enten i storefri, i undervisningen, i skolefritidsordningen/aktivitetsskolen (SFO/AKS) eller på et annet tidspunkt som passer best for den enkelte skole. Skoler som deltar på prosjektet, får tilsendt gratis lære- og sjakkmateriell.

SkoleSjakken tilbyr følgende breddeturneringer for grunnskoler som er med i prosjektet: skolemesterskap, distriktsmesterskap, fylkesmesterskap og etter hvert en stor landsfinale.