.

Sjakk er en inkluderende aktivitet hvor alle kan delta.
Barn lærer gjennom lek og det er enkelt å gjennomføre i klasserommene.

Barn som spiller sjakk utvikler:

.