Når kan min skole bli med på SkoleSjakken?

SkoleSjakkens sjakklærerkurs avholdes i noen fylker om gangen, men skolens representanter kan fritt velge kurssted uavhengig av fylke. Se kursoversikt under «Bli med». Sjakklærerkursene vil komme til nye fylker fra januar 2019, det er foreløpig ikke avklart hvilker.

Hva er betingelsene og forpliktelsene ved deltagelse i SkoleSjakken?

Det er 100% kostnadsfritt for skoler å delta i SkoleSjakken. Påmelding, avtaleinngåelse og deltagelse på sjakklærerkurs er det som kreves for å bli deltagende og motta startpakken med sjakkmateriell. Mer informasjon om dette finnes her.

Hvilke av skolens elever skal tilbys sjakkaktivitet?

Skolen står fritt til å velge om det skal tilbys sjakkaktivitet til et utvalg av skolens elever eller samtlige elever. En mulighet er å rullere tilbudet mellom ulike alderstrinn eller grupper. SkoleSjakken kan praktiseres i skolen og i SFO/AKS.

Når på dagen skal skolen ha sjakkaktivitet?

Det er opp til skolen og de aktuelle sjakklærerne (les: skolens representanter som har deltatt på sjakklærerkurs) å finne tilpassede løsninger for sjakkaktivitet på skolen. Det finnes en rekke gode alternativer: sjakk integrert i undervisningen (f.eks. matematikkundervisning), sjakk som valgfag, sjakk i storefri, sjakk på SFO/AKS, sjakk parallelt med SFO/AKS, sjakk direkte etter SFO/AKS eller sjakk i skolens lokaler senere på ettermiddagen/kvelden. Kombinasjoner av disse løsningene kan ofte være det optimale.

Hva slags opplæringsmateriell brukes i SkoleSjakken?

Sjakklærere får opplæringsmateriell blant annet i form av en instruksjonsperm som er spesielt skrevet for medarbeidere i skolen med lite kunnskap om sjakk. Permen inneholder blant annet ferdige leksjoner, forslag til spill samt kopimateriell med oppgaver og annet lærestoff til barna. Permen er utviklet av Sveriges Schackförbund og Norges Sjakkforbund har rettighetene i Norge.

Når får skolen startpakken med sjakkmateriell?

Skolen får startpakken med sjakkmateriell etter gjennomført sjakklærerkurs og utfylt sjakklederavtale. Startpakken deles ut på kursdagen eller sendes som postpakke like i etterkant av kursdagen.

Hva er sjakklærerkurs?

SkoleSjakkens sjakklærerkurs er et endagskurs med kursholder fra Norges Sjakkforbund. Formålet med kurset er å skolere og motivere til rollen som sjakklærer. Deltagere er som oftest skolens medarbeidere, men kan også være foreldre eller andre personer tilknyttet skolen. Det kreves ingen forkunnskaper i sjakk.

SkoleSjakkens oppfølgingskurs (Kurs 2) er også et dagskurs, som er åpent for alle sjakklærere som har gjennomført Kurs 1 (oppstart-/innføringskurset).

Når og hvor avholdes det sjakklærerkurs?

Sjakklærerkursene avholdes i noen fylker om gangen. Se kursoversikt under «Bli med»

Hvem kan bli sjakklærere?

Alle personer tilknyttet skolen (medarbeidere, foreldre eller andre) som ønsker å organisere sjakkaktivitet for barn og unge, kan bli sjakklærere ved å delta på SkoleSjakkens sjakklærerkurs. Det kreves ikke forkunnskaper i sjakk. Etter kurset vil det være enkelt å innføre sjakkaktivitet på skolen.

Hva er et SkoleSjakklag (SSL)?

Et SkoleSjakklag er et lokallag under Ungdommens Sjakkforbund (USF), forbeholdt skoler som deltar i SkoleSjakken. Medlemmer i SSL får, i likhet med øvrige medlemmer i USF, fulle rettigheter til deltagelse i USFs arrangementer, samt tilsendt medlemsbladet Førsteraden seks ganger i året. SSL har den fordelen at medlemskap koster kun kroner 50,- i oppstartsåret og deretter kroner 90,-  SSL med minimum fem betalende medlemmer, mottar oppstartstøtte i oppstartsåret (som var kroner 5000,- i 2018) og driftstøtte for videre år (som var kroner 4000,- i 2018), samt er berettiget til å søke om prosjektstøtte utover dette. Stiftelsesprotokoll for SkoleSjakklag ligger i Ressursbanken.