Sjakk i norsk skole

Skolesjakken er klar for ny prosjektperiode. Med utgangspunkt i gjeldende lærerplaner ser stadig flere skoler at sjakken har sin naturlige plass i norsk skole.

Skolesjakk i Norge har tradisjonelt vært drevet av «sjakkfolk» med utgangspunkt i det lokale sjakkmiljøet. Dette har ofte vært vellykket lokalt, men siden det er få slike gode sjakkmiljøer har omfanget blitt beskjedent og kvaliteten blitt tilfeldig. Siden 2015 har vi derfor reist rundt i landet og holdt kurstilbud for lærere, SFO-ansatte og andre tilknyttet norske skoler. Vi har også sørget for at skolene har fått nødvendig utstyr til å kunne starte opp sjakkundervisning på sin skole. Allerede er godt over 400 skoler meldt seg på prosjektet og vi håper å kunne øke dette tallet ytterligere når vi går i gang med nye kurs denne høsten. Vi kommer også til å gjennomføre oppfølgingskurs for de som allerede er med i prosjektet.

Lærer på 3. trinn, Unni Mangset Lorentsen, med to stolte vinnere i simultansjakken mot Joachim:
Fredrik Holm Solhaug (9) og Katja Kaspersen Rengård (9). Strålende spilt! Uttrykksikonet grin

Sjakk + skole = sant
Norsk skole har muligens utviklet seg mer enn norsk sjakk historisk sett, men når jeg nå fordyper meg i Læreplanverket så innser jeg at norsk sjakk kan tilby veldig mye av det norske skoler etterspør i dag. Når det ble vedtatt ny overordnet del for lærerverket 1. september 2017 ble det blant annet presisert at opplæringen skal gi elever en forståelse av kritisk og vitenskapelig tenking. Hvis ny innsikt skal kunne vokse frem må etablerte ideer granskes og kritiseres med teorier, metoder, argumenter, erfaringer og bevis. Når jeg leste disse formuleringene i Læreplanverket var det vanskelig å ikke tenke at det er jo dette vi sjakkspillere driver med hver gang vi spiller et parti sjakk. Vi utfordrer etablerte ideer og forsøker å bevise at våre trekk og våre planer er de beste. Litt for ofte oppdager vi muligens at våre teorier har svakheter, men det skaper da ny grobunn for nye ideer og ny kunnskap.

Opplæringen i skolen søker i større grad enn tidligere å finne en balanse mellom respekt for etablert viten og den utforskende og kreative tenkningen som kreves for å utvikle ny kunnskap. Barn og unge er nysgjerrige og ønsker å oppdage og skape. Gjennom sjakken får elevene rike muligheter til å utvikle engasjement og utforskertrang. Skolene ønsker å legge opp til aktiviteter som bygger opp under barns kreative og skapende evner. Sjakk bør derfor ha en naturlig plass i norsk skole slik den har i mange andre land, inkludert våre naboer i Sverige og Danmark.

Begeistring skaper motivasjon
Utrolige ting kan skje om begeistring blir brukt som drivkraft sa Kong Olav i sin nyttårtale i 1989. Vi håper sjakken kan være med å skape denne begeistringen hos mange der ute i skolenorge. Jeg vet i allefall at det skapes begeistring hos sjakkentusiasten i meg når jeg får mailer om all den flotte sjakkaktiviteten som nå finner sted på norske skoler. Noen har klart å flette sjakken inn i undervisningen, noen har organisert sjakkundervisning i storefri mens andre har sjakk på SFO.

Ulike skoler har ulike forutsetninger og vi har ikke ønsket å legge for mange føringer for hvordan sjakken skal integreres på de ulike skolene. Likevel er vi veldig nysgjerrige på å få høre mer fra de skolene som føler de har lykkes godt med å skape sjakkaktivitet på sin skole. Hva har vært suksesskriteriene? Kanskje noen kan si noe om hvilken effekt har det hatt på skolemiljøet eller faglig utvikling og motivasjon? Eller kanskje dere har noen fine bilder fra sjakkprosjektet som dere kunne tenke dere å dele med oss?

Vi ønsker kontakt og samarbeid
Uansett er det mange rundt omkring nå som sitter med masse erfaringer fra første prosjektperiode og jeg ønsker veldig gjerne å komme i kontakt med dere slik at vi kan bruke dette til å inspirere og motivere andre skoler i årene som kommer. Vi i skolesjakken kommer også svært gjerne på besøk hvis dere har klart å skape et sjakktilbud som dere er stolte av. Ta kontakt på erik@sjakk.no så snakkes vi nærmere!

Nyansettelse i Skolesjakken

Som vi tidligere har skrevet om er SkoleSjakken klar for en ny prosjektperiode etter å ha fått midler fra Sparebankstiftelsen DNB. Vi gleder oss stort til å ta sjakken videre inn i skolen og til å hjelpe oss med dette arbeidet har vi fått en ny ansatt, Erik Grindbakken (41). Han skal jobbe med SkoleSjakken i kommende prosjektperiode (ut 2o2o). Erik har pedagogikkutdanning fra Høgskolen i Oslo, og har fartstid fra ulike roller i norsk skole. Han er pedagogisk ansvarlig i Stjernen SKU.

– Jeg gleder meg til at SkoleSjakken kommer ut til enda flere skoler og vil jobbe for at sjakken skal finne sin naturlige plass i den norske skolen, forteller Erik.

Planen fremover nå er å få med nye skoler i prosjektet, i tillegg til å følge opp de skolene som allerede er med. Erik vil blant annet bruke høsten til å reise rundt på skolebesøk.

– Jeg har forventninger om at det er etablert sjakkaktivitet på de skolene der vi allerede er tilstede og at det materiellet vi har gjort tilgjengelig blir flittig brukt. Vi ønsker å høste av skolenes erfaringer og stimulere til videre sjakkaktivitet og tror at skolebesøk er en viktig del av dette arbeidet, sier Erik Grindbakken.

Jobber du selv på en skole som føler dere har lykkes godt med SkoleSjakk-prosjektet, eller vet du om noen andre skoler som oppnår gode resultater, vil vi veldig gjerne at du tar kontakt med oss. Send en mail til erik@sjakk.no.

I tillegg til at Erik Grindbakken har kommet inn i en fulltidsstilling i prosjektet vil Jorunn Brekke fortsette i en deltidsstilling og Geir Nesheim vil fortsette som prosjektleder. Fremover vil også Hanne Evensen, som er nyansatt kommunikasjons- og markedsansvarlig, bidra inn i SkoleSjakken-prosjektet.