Sjakk til din skole?

SkoleSjakken tilbyr alle norske grunnskoler sjakkaktivitet hos seg. Tilbudet er
gratis for skolen og barna.

Bli med på SkoleSjakken!


SkoleSjakken kommer nå til Oslo og Akershus. Trinn 1 i prosjektdeltagelse er at en til tre personer fra hver skole deltar på SkoleSjakkens sjakklærerkurs. Kursoversikt finner du her.


SkoleSjakken er et nasjonalt prosjekt som tilbyr alle landets grunnskoler oppstart eller videreutvikling av sjakkaktivitet. Deltagende skoler får blant annet skolering av sjakklærere og en omfattende startpakke med sjakkmateriell - alt helt kostnadsfritt.


Dersom du opplever problemer med det elektroniske påmeldingsskjemaet, kan du sende en e-post til post@skolesjakken.no.

Gå til påmelding

Startpakke

Grunnskoler som deltar vil uten kostnader få:


  • Kursing av nye sjakklærere gjennom SkoleSjakkens "sjakklærerkurs"
  • Sjakkbrett og brikker
  • Demonstrasjonsbrett
  • Opplæringsmateriell som er spesielt skrevet for lærere i skolen
  • Læremateriell til barna


Hva må skolen gjøre?


  • Det er 100% kostnadsfritt for skoler å delta i SkoleSjakken. Deltagelse i prosjektet oppnås gjennom tre steg; påmelding, avtaleinngåelse og deltagelse på sjakklærerkurs. Nærmere informasjon om dette finnes her.

Hvorfor sjakk?

Sjakk er en inkluderende aktivitet hvor alle kan delta. Barn lærer gjennom lek og det er enkelt å gjennomføre i klasserommene. Barn som spiller sjakk utvikler:

Matematikk-, lese- og språkferdigheter

Konsentrasjons- og hukommelsesevnen

Sansen for logisk og kritisk tenkning

Kreativiteten

Kunnskap innen problemløsning

Visualiseringsevner

Gå til påmelding

Startguide

Gå til påmelding

Om SkoleSjakken

Sparebankstiftelsen DNB har gitt fire millioner kroner til prosjektet SkoleSjakken som gjennomføres i regi av Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund.

SkoleSjakken tilbyr gratis sjakklærerkurs til personer tilknyttet skolen, for eksempel ansatte, foreldre eller andre i nærmiljøet som ønsker å jobbe med barns læring og utvikling. Kurset er egnet for alle og krever ingen forkunnskaper i sjakk.

Etter kurset vil det være enkelt å innføre sjakkaktivitet på skolen, enten i skolefritidsordningen/aktivitetsskolen (SFO/AKS) eller på et annet tidspunkt som passer best for den enkelte skole. Skoler som deltar på prosjektet, får tilsendt gratis lære- og sjakkmateriell.

SkoleSjakken tilbyr følgende breddeturneringer for grunnskoler som er med i prosjektet: skolemesterskap, distriktsmesterskap, fylkesmesterskap og etter hvert en stor landsfinale. Kanskje får én av disse turneringene også besøk av verdensmesteren Magnus Carlsen?

Yonne Tangelder

Yonne Tangelder

yonne@sjakk.no 21 60 81 21
Geir Nesheim

Geir Nesheim

geir@sjakk.no 48 22 25 72

Gå til påmelding

Ofte stilte spørsmål

Når kan min skole bli med på SkoleSjakken?

SkoleSjakken kommer til noen fylker om gangen (se oversikt her). Høsten 2017 blir det sjakklærerkurs i Østfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Grunnskoler fra fylker som tidligere har fått tilbudet, har anledning til å delta på sjakklærekurs i nåværende fylker og bli deltagere i SkoleSjakken.

Hva er betingelsene og forpliktelsene ved deltagelse i SkoleSjakken?

Det er 100% kostnadsfritt for skoler å delta i SkoleSjakken. Påmelding, avtaleinngåelse og deltagelse på sjakklærerkurs er det som kreves for å bli deltagende og motta startpakken med sjakkmateriell. Mer informasjon om dette finnes her.

Hvilke av skolens elever skal tilbys sjakkaktivitet?

SkoleSjakkens læremateriell vurderes som særlig egnet for elever i 3. og 4. klasse, men er i stor grad godt egnet også til å organisere sjakkaktivitet for grunnskoleelever på øvrige alderstrinn. Skolen står fritt til å velge om det skal tilbys sjakkaktivitet til et utvalg av skolens elever eller samtlige elever. En mulighet er å rullere tilbudet mellom ulike alderstrinn eller grupper.

Når på dagen skal skolen ha sjakkaktivitet?

En populær og anbefalt løsning for barneskoler er å ha sjakkaktivitet på SFO/AKS. Det finnes også en rekke øvrige gode alternativer: sjakk integrert i undervisningen (f.eks. matematikkundervisning), sjakk som valgfag, sjakk i storefri, sjakk parallelt med SFO/AKS, sjakk direkte etter SFO/AKS eller sjakk i skolens lokaler senere på ettermiddagen/kvelden.

Hva slags opplæringsmateriell brukes i SkoleSjakken?

Sjakklærere får opplæringsmateriell i form av en perm som er spesielt skrevet for lærere i skolen med lite kunnskap om sjakk. Permen inneholder blant annet ferdige leksjoner, forslag til spill samt kopimateriell med oppgaver og annet lærestoff til barna. Permen er utviklet av Sveriges Schackförbund og Norges Sjakkforbund har rettighetene i Norge.

Når får skolen startpakken med sjakkmateriell?

Etter gjennomført sjakklærerkurs sendes startpakken til de deltagende skolene. Normalt er pakkene fremme hos skolenen innen 14 dager etter kursdagen.

Hva er sjakklærerkurs?

SkoleSjakkens sjakklærerkurs er et endagskurs med kursholder fra Norges Sjakkforbund. Formålet med kurset er å skolere og motivere til rollen som sjakklærer. Deltagere kan være medarbeidere, foreldre eller andre personer tilknyttet skolen. Det kreves ingen forkunnskaper i sjakk. Du kan lese mer om sjakklærerkurset her.

Når og hvor avholdes det sjakklærerkurs?

Sjakklærerkursene avholdes i noen fylker om gangen. Vinteren 2018 blir det sjakklærerkurs i Bærum, Asker, Ås, Lørenskog, Ullensaker og Oslo. Kursoversikt finner du her.


Hvem kan bli sjakklærere?

Alle personer tilknyttet skolen (medarbeidere, foreldre eller andre) som ønsker å organisere sjakkaktivitet for barn og unge, kan bli sjakklærere ved å delta på SkoleSjakkens sjakklærerkurs. Det kreves ikke forkunnskaper i sjakk. Etter kurset vil det være enkelt å innføre sjakkaktivitet på skolen.

Hva er et SkoleSjakklag (SSL)?

Et SkoleSjakklag er et lokallag under Ungdommens Sjakkforbund (USF), forbeholdt skoler som deltar i SkoleSjakken. Medlemmer i SSL får, i likhet med øvrige medlemmer i USF, fulle rettigheter til deltagelse i USFs arrangementer, samt tilsendt medlemsbladet Førsteraden seks ganger i året. SSL har den fordelen at i den perioden skolen deltar i SkoleSjakken, koster medlemskap kun kroner 50 per kalenderår. SSL med minimum fem betalende medlemmer, mottar oppstartstøtte i oppstartsåret (som var kroner 5000,- i 2015) og driftstøtte for videre år (som var kroner 4000,- i 2015), samt er berettiget til å søke om prosjektstøtte utover dette.


Ressurser til nedlastning

Her finner man instruksjoner, turneringsmateriale og mye mer. Kontakt oss om tilgang!

Til ressursbanken